+90 222 236 05 46
trenfrderu
Sosyal Medya Hesaplarımız

Hakkımızda

Anasayfa » Hakkımızda
Ay Plastik Hakkında

1994 yılında kurulan Ay Plastik, çalışma hayatına beyaz eşya yan sanayi olarak başlamıştır. Kurulduğu günden bu yana tüm kazancını yatırıma dönüştüren Ay Plastik günümüzde 90 – 1000 ton arasında 45 adet plastik enjeksiyon makinesi ve 17.000 m2 arazi üzerinde 11.000 m2 kapalı alana ulaşmıştır.

Serigrafi, tampon ve sıcak baskı, ultrasonic kaynak ve montaj bölümü ile sadece enjeksiyon üretimi değil, desen baskı ve montaj alanında da hizmet vermektedir. Kalıphanemizde gerek yeni kalıp yapımı gerekse kalıp modifikasyonları bilgili ve deneyimli personellerimiz ile başarılı bir şekilde yapılmaktadır.

Tüm personellerini ISO 9001 : 2015 Standartlarına göre yöneten Ay Plastik, sistemini aldığı kalite belgesiyle belgelendirmiştir.

Son dönemde yaptığı atılımlarla, ısıtıcı sağlık ve plastik güvenlik mühürleri sektörüne yönelik üretimlerde yapmaya başlayan Ay Plastik, sahip olduğu bilgi birikimi ve tecrübesiyle farklı sektörlere hizmet vermektedir.

Misyonumuz

Müşteri isteklerine ve taahhüt edilen teknik şartlara uygun ürünler ve çözümler üretmeyi, bunu yaparken, sahip olduğu kaynakları maksimum verimlilikle kullanmayı misyon olarak benimsemiştir.

Vizyonumuz

Üretim araç ve tekniklerinde en son teknolojiyi kullanan, istikrarlı olarak büyüyen, istihdam yaratarak ülke ekonomisine katkıda bulunan, böylece iç ve dış pazardaki iş hacmini sürekli geliştiren bir şirket olmayı vizyon olarak benimsemektedir.

Kalite Politikamız

Kalite Tesadüfen Değil, Bilinçli ve Özverili Bir Ekip Çalışmasıyla Elde Edilebilir.
İnanıyoruz ki Ürün ve Hizmetlerimizin Kalite Seviyesi, İnsana Verdiğimiz Değerin Bir Göstergesidir.
Varlığımızı Sürdürebilmenin ve Sektörümüzde Kalıcı Olabilmenin Yegane Yolu ; Kesintisiz ve Eksiksiz Bir Müşteri Memnuniyetini Sağlamaktır.

Bu Amaçla ;

ISO 9001 ve IATF 16949 Yönetim Sistemlerine, Yasal Şartlarına ve Müşteri Özel İsteklerine uymak,
Ürün Güvenliğini Garanti Altına Almak İçin Planlı Eğitim Programlarıyla, Çalışanlarımızın Katılımı ile Bilgi ve Becerilerimizi Artırmak,
Otomotiv Kalite Yönetim Standardı Gerekliliklerini Yerine Getirmek, Sistemi En Verimli Şekilde Uygulamak ve Sürekli İyileştirilmesini Sağlamak,
Müşteri memnuniyetini sağlayarak, sürekli iyileştirmeyi gerçekleştirmek,
İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı İle İlgili Tüm Tedbirleri Alarak Çalışanlarımızın Memnuniyetini Artırmak Temel İlkemizdir.
Tedarikçilerimizle Yapılan İşbirliğinde; Ürün Hizmet Kalitesini Artırmak ve Çevre Anlayışımızın Uyuşmasını Sağlayabilmek Adına Gelişmelerini Takip Etmek ve Desteklemek, Tüm Faaliyetlerimizde Çevreye Saygılı Olarak Gelecek Nesillere Daha Temiz ve Sağlıklı Bir Dünya Bırakmak Görevimizdir.

Müşteri İçin Vazgeçilmez Olabilmemizin Yolu “Toplam Kalite Yönetimi” ni Bir Yaşam Tarzı Olarak Benimseyip Uygulamaktan Geçiyor. Biz Bunu Yapıyoruz Ve Yapmaya Devam Edeceğiz.

Çevre Politikamız

Uluslararası standartlara göre çalışmayı hedeflemiş ve toplam kalite yönetimini yaşam biçimi olarak benimsemiş bir firma olarak faaliyet zincirimizin ilk halkasından son halkasına kadar çevreye ve doğaya saygılı olmak zorundayız.

Bu amaçla; Müşterilerimize, tedarikçilerimize ve topluma kendilerinden talep geldiği taktirde çevreyi korumak adına yaptığımız işler hakkında bilgi vermek, konuyla ilgili her türlü yayın, seminer ve toplantıdan yararlanarak çalışmalarımızın çevre bilincini sürekli geliştirmek. İşletme faaliyetlerimizden kaynaklanan katı, sıvı ve gaz atıklarımızın çevreye olan etkisini en aza indirmek için sürekli araştırma ve uygulama içinde olmak, gerek mevcut üretim teknolojimiz de gerekse yeni yatırımlarda çevreye zarar vermeyecek teknolojileri tercih edip önlemler almak,elektrik, su, doğalgaz gibi kaynakların kullanımında maksimum tasarruf kurallarını uygulamak,

Proseslerimizde insan sağlığına ve ozon tabakasına zarar vermeyecek komponentleri kullanmak, faaliyet alanımızı temiz tutmak ve çevremizi ağaçlandırarak yeni nesillere daha kaliteli bir çevre bırakmak, insana duyduğumuz saygının doğal sonucu ve vazgeçilmez sorumluluğumuzdur. Yukarıdaki çalışmaları yerine getirmeyi taahhüt ederiz.

KURUMSAL SORUMLULUK POLİTİKAMIZ

Ay Plastik, insan haklarına saygılı, iş ahlakını en üst düzeyde tutan, çalışanlarına güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlayan, çevreyi korumayı amaçlayan bir kurumsal sorumluluk bilincindedir.

Kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerimiz aşağıdaki gibidir;

· Çalışanlarımız arasında din, dil, ırk mezhep ve fiziksel engel gibi nedenlerle ayrımcılık yapılmasını kabul etmeyiz.

· Üretimimizin hiçbir aşamasında çocuk işçi çalıştırılamaz. Kanun ve hükümler çerçevesinde belirlenmiş olan yaş sınırlarına riayet ederiz.

· Kadın istihdamına destek veririz.

· Çalışanlarımızın eğitilmesine ve gelişmesine önem veririz.

· Eğitim ve öğretim bizler için çok değerlidir. Bu kapsamda Valilik ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği yapar ve öğrencileri çıraklıktan ustalığa yetiştirmeye önem veririz.

· Üniversite, meslek lisesi, meslek yüksek okulu gibi kurumlarda okuyan öğrencilerin uzun dönem ve yaz dönemi staj programlarında şirketimiz bünyesinde bulunan bölümlerde staj imkanları sağlayarak meslek hayatını görme ve aktif olarak rol alma imkanı sağlamaktayız.

· İş yerinde taciz ve mobbinge asla müsaade etmeyiz.

· Sürekli iyileşmeyi ve gelişmeyi sağlamak adına, çalışanlarımızdan gelen önerileri değerlendiririz.

· Yolsuzluğun, rüşvetin, şantajın ve suiistimalin her türlüsü yasaktır.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

AY PLASTİK MAKİNE SANAYİ TİC. LTD. olarak kabul etmiş olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, insana ve içinde yaşadığı çevreye duyulan büyük saygıdan gelmektedir. Sağlıklı ve güvenli bir çalışma alanı temin etmek üzere, herkes kendi yetki alanları içerisinde gerekenleri yapmakla sorumludur. En önemli amaçlarımızdan biri de, tüm çalışanlarımızı ve içinde bulunduğumuz çevreyi işkolumuzun olası risklerine karşı muhafaza etmektir.

Bu doğrultuda;

· İşyerimizde; çalışanların, ziyaretçilerin ve işyeri dışında çalışan şirket personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve Kişisel Koruyucu Ekipmanları bulundurmayı, gereğinde kullanılmasını sağlamayı,

· İşyerinde iş kazası ve meslek hastalığına sebep olabilecek riskleri tespit edip, her seviyedeki çalışanların ve ziyaretçilerin sağlık, güvenlik ve sosyal refahlarını temin etmeyi, kendilerine ve ailelerine ait ileride doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltmayı,

· İşyerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,

· Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,

· İşyerinde hizmet veren ziyaretçilerin AY PLASTİK MAKİNE SANAYİ LTD. ŞTİ’nin koymuş olduğu iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymalarını sağlamayı,

· Endüstriyel dünyanın gelişimini göz önüne alarak, gelecekte karşılaşılabilecek olası durumları bugünden tahmin etmeyi, sürekli gelişmeyi ve durumumuzu gözden geçirmeyi,

· Bu doğrultuda kurulmuş ve yürütülmekte olan İSG Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamayı İSG politikamız olarak taahhüt ederiz.